فعالیت های حسگر مواد صبا

آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مواد صبا در سال ۹۴ با هدف پاسخگویی به نیاز روز افزون جامعه علمی کشور به بررسی های آنالیزی با دقت و صحت بالا با گروهی متشکل از متخصصینی با سابقه ی طولانی چندین ساله در حوزه های مختلف آنالیزی و فنی آغاز به کار نمود

fo1

ارائه خدمات آنالیز

شناسایی و آنالیز مواد مختلف معلوم و مجهول بررسی های کمی و کیفی مواد و بررسی های شیمیایی و فیزیکی نانوذرات

poshtibani

پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی اعم از عیب یابی و تعمیر انواع دستگاه های آنالیزی و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز آنها 

pajhoohesh

پژوهش و تحقیقات

همکاری با مراکز علمی و آموزش عالی و انجام پروژه های پژوهشی و همچنین ساخت سنسورهای گازهای مختلف

زئولیتها :

دسته ای از مواد  متخلخل معروف به زئولیت ها هستند که معمولا حفراتی کوچکتر (nm2> ) از آئروژل ها یا سیلیکون متخلخل دارند. زئولیت ها نه فقط حفراتی با اندازه یکنواخت دارند بلکه بصورت تناوبی آرایش می یابند تا نظم دور برد داشته باشند . این مواد بلورین هستند . برخی از زئولیت بصورت طبیعی وجود دارند . با وجود این ؛ بعلت اهمیت صنعتی آنها بعنوان کاتالیزور ها و بعنوان مواد بسیار جاذب ؛ آنها در مقیاس زیاد نیز سنتز می شوند. .

کلمه زئولیت از " زئو " و " لیتوس " به ترتیب به معنای " جوشیدن " و " سنگ " نشات می گیرد . به بیرون جوشیدن آب از برخی مواد آن ها را به زئولیت های متخلخل تبدیل می کند . آن ها ساختار های بلورینی با نظم دور برد برای هر یک سلول های واحدشان در سه بعد دارند . سلول واحد خودش غالبا نتیجه ای از برخی زیر واحد های کاملا پیچیده است . متداول ترین زئولیت ها همراه با واحد های سازنده ای از واحد های چهار وجهی از (  Si ) و ( Al  ) هستند که توسط پیوند هایی از نوع Si-O-Al  به هم متصلند . پیوند های Si-O-Si  نیز میتوانند در زئولیت ها وجود داشته باشند ولی هیچ پیوند Al-O-Al  وجود ندارد . این نشان که همیشه تعداد اتم های سیلیکون با Al  برابر یا بیشتر است .

ظرفیت سیلیکون 4 و ظرفیت آلومینیوم 3 است . این بدین معناست که با جایگزینی Al ؛ بار منفی اضافی روی شبکه وجود دارد که نیاز است متعادل گردد این کار با افزایش چند کاتیون یا پذیرنده های الکترونی در این مواد انجام میشود . پس یک فرمول عمومی برای زئولیت را می توان بصورت زیر نوشت :

Z H2O [ Alx SiyO2(x+y) ]Mx

این مواد به آلومینوسیلیکات نیز معروفند . علاوه بر این ؛ برخی واحد های چهاروجهی دیگر مانند ( GeO4 ) ؛   ( ZnO4 ) ؛ ( PO4) و غیره نیز می توانند وجود داشته باشند که می توانند به جای Al  یا علاوه بر آن بکار روند . در حدود 40 زئولیت طبیعی وجود دارند و تعداد خیلی بیشتری را می توان سنتز کرد .

سنتز زئولیت ها :

با وجود این ؛ سنتز زئولیت ها کاملا تعادلی بین مواد افزودنی و شرایط فرایند است . اغلب افزودنی های آلی آمونیومی یا آمین ها باید با مقادیر مناسبی افزوده شوند . عقیده بر این است که کاتیون های فلزی و افزودنی های آلی هر دو بعنوان قالب ها یی برای ساختن ساختارهای مختلف عمل می کنند . تغییر Si/Al ؛ Si/H2O ؛ Si/کاتیون و افزودنیهای آلی می توانند زئولیت های زیادی را بیشتر از تعداد زئولیت های طبیعی تولید کنند . برخی از گونه های شیمیایی مسئول دستیابی به ساختار ویژه ای در زئولیت ها هستند. چنین گونه های شیمیایی نقش قالب های مولکولی معروف را ایفا می کنند . با وجود این با استفاده از بیش از یک مولکول آلی ساختار ویژه ای را می توان بدست آورد و یک مولکول می تواند ساختارهای مختلفی را برای پشرو های مختلفی که زئولیت ها را تشکیل می دهند ایجاد کند . محلول های سیلیکا وآلومینیوم پیشرو هیدرولیز شده و شبیه به فرایند سل ژل  ؛ چند تراکمی روی می دهد . واکنشگرهای آلی و معدنی اضافه شده و ژلی که به ترتیب تشکیل می گردد در یک اتوکلاو در فشار ( چند ده میلی بار ) و دمای بالا ( معمولا c 100 تا 350 ) هیدرولیز می شوند . قطر حفرات را می توان با توزیع اندازه باریکی در محدوده اندازه nm 3/0 تا 0/2 کنترل کرد . حفرات میتوانند بصورت D-1 ؛ D-2 یا D-3 به هم متصل شوند . چنین مواد متخلخلی کاربرد های زیادی پیدا میکنند. ساختار یک زئولیت ZSM-5  که بسیار پرکاربرد است ؛ در شکل 1 نشان داده می شود .

 111

شکل 1 زئولیت ZSM-5

خواص زئولیت ها :

زئولیت ها موادی بلورین و شدیدا متخلخل منظم هستند . اندازه حفرات را می توان دقیقا کنترل کرد . زیر واحدهای زیادی می توانند وجود داشته باشند که زئولیت ها با واحد های سازنده مختلف را تشکیل می دهند . حفرات در زئولیت ها برای انجام واکنش های مختلف مفیدند . زئولیت ها ؛ کاتالیزور ها یا مواد جاذب مفیدی هستند . با کنترل اندازه حفرات تا اندازه دلخواه ؛ سنتز و سازماندهی نانو ذرات درون زئولیت ها امکان پذیر است.

 

 1111

شکل 2- زیر واحد های ساختاری در زئولیت ها

 

 

 

 

آنالیز XRD

پراش پرتو ایکس

 60 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز XRD

آنالیز BET

اندازه گیر سطح ویژه

 120 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز BET

آنالیز ICP-OES

پلاسمای جفت شده القایی

 100 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز ICP-OES

آنالیز ICP-MS

طیف سنجی جرمی با پلاسمای جفت القائی

 250 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز ICP-MS

آنالیز GC-MS

كروماتوگرافي گازي – طيف سنج جرمي

 200 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز GC-MS

آنالیز SEM

میکروسکوپ الکترونی روبشی

 200 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز SEM

آنالیز FTIR

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

 20 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز FTIR

آنالیز HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 120 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز HPLC

آنالیز UV-VIS

طیف نگاری جذبی طیف های فرابنفش و مرئی

 20 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز UV-VIS

آنالیز XRF

فلورسانس پرتو ایکس

100 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز XRF

آنالیز LC-MS-MS

کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی

 300 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز LC-MS-MS

مجموعه مقالات

 • تئوری بی ای تی (BET theory):

  تئوری بی ای تی در جذب سطحی مواد جامد مطرح می شود.یکی از کاربرد های مهم این تئوری...

  ادامه مطلب

  روش آنالیز BET:

  این روش برای اندازه گیری مساحت ویژه و چگالی نانولوله ها استفاده می شود. اصول کار با این دستگاه...

  ادامه مطلب

  جذب سطحی:

  جذب سطحی، فرایند چسبیدن اتم ها، یون ها، بیو مولکول ها، یا مولکول های گاز، مایع و یا جامد حل شده به سطح می باشد...

  ادامه مطلب

  تجزیه و کاتالیزورها:

  کاتالیزورها (آنزیم) مهم ترین بخش از چرخه زندگی روی زمین در مراحل تشکیل ، رشد و پوسیدگی هستند. تجزیه کاتالیزوری در فرآیندهای تبدیل انرژی خورشید به اشکال مختلف دیگر از انرژی مورد استفاده قرار میگیرد

  ادامه مطلب

 • پراش اشعه ایکس XRD

  برای فهم بهتر اصول بنیادی و واژه‌های تخصصی پراش پرتو ایکس یا X-Ray Diffraction اجازه دهید...

  ادامه مطلب

  کاربردهای XRD

  آنالیز XRD یا روش پراش پرتو ایکس، روشی برای تعیین فازها و ساختار کریستالی مواد است. از این روش برای...

  ادامه مطلب

  کاربردهای XRD

  طیف ­سنجی پراش پرتو ایکس، یک تکنیک سریع آنالیزی است که برای تشخیص نوع مواد و همچنین...

  ادامه مطلب

  طیف ایکس آر دی در آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مواد صبا

  نمونه تحلیل دستگاه XRD آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مواد صبا...

  ادامه مطلب

  تعیین فازهای سیمان با استفاده از XRD

  استفاده از روش های مدرن آنالیز، همانند پراش پرتوی ایکس وRietveld امکان تشخیص سریع و کنترل مناسب تغییرات در ترکیب کلینگر(دانه‌های حرارت دیده‌ای است، که معمولا...

  ادامه مطلب

  درصد بلورینگی و اندازه ذرات الیاف سلولزی توسط XRD

  سلولز با فرمول شیمیایی C6H10O5)n( و با چگالی 1.5 گرم بر سانتیمتر مکعب یکی از مهم ترین پلیمرهای طبیعی است و به عنوان یک ماده خام پایان ناپذیر، مادهای زیست سازگار و در مقیاس صنعتی است. این ماده سال هاست که...

  ادامه مطلب

  رنگدانه یا پیگمنت؛ بررسی خواص و دسته بندی

  معمولا مواد رنگی را به دو دسته پیگمانها ( رنگدانه‌ها ) و رنگها طبقه ‌بندی می‌کنند. رنگدانه با رنگ متفاوت می‌باشد. تفاوت آنها در این است که رنگ بایستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالیکه رنگدانه فقط سطح جسم را رنگی می‌کند...

  ادامه مطلب

  آماده سازی نمونه XRD برای کانی های رسی

  شناسایی کانی ها یکی از راههای شناخت بهتر خصوصیات خاک میباشد. بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت تاثیر نوع و مقدار کانی ها، خصوصا کانی های رسی است. تعیین نوع کانی های رسی...

  ادامه مطلب

  زئولیت ها تعیین کریستالیته با استفاده از XRD

  زئولیت‌ها بلورهای آلومینوسیلیکاتی هستند که به دلیل داشتن خاصیت کاتالیستی، تعویض یونی و غربال مولکولی کاربرد گسترده‌ای در صنایع شیمیایی دارند. در سال‌های اخیر سنتز زئولیت با اندازه‌ی بلوری کوچکتر به دلیل بهبود خواص...

  ادامه مطلب

  کانی آزبست و خطرات آن

  آزبست نام گروهی از ترکیب‌های معدنی منیزیم و سیلیسیوم است که اغلب در طبیعت به صورت الیاف معدنی و سنگ یافت می‌شود. این مواد به خاطر مقاومت زیادی که در برابر گرما و آتش دارند به عنوان مواد نسوز بکار می‌روند.نخستین بار...

  ادامه مطلب

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                02166553834   02166519666

                                                       0912-2199232

 

فکس:

                                                     02166553834