آنالیز BET

آنالیز bet

آزمایشگاه حسگر مواد صبا با دارا بودن دو دستگاه Belsorp mini ژاپن و یک دستگاه Finetec و استفاده از دقیقترین متد ها به صورت 40 نقطه ای یکی از مجهزترین و تخصصی ترین آزمایشگاه های BET است.

خدمات آنالیز BET

 • آنالیز تعیین سطح ویژه مواد
 • آنالیز قطر منافذ، مساحت سطح، حجم منافذ و توزیع اندازه منافذ نانو لوله های کربنی
 • آنالیز تخمین تک نقطه ای سطح ویژه کاتالیست خودرو و پایه کاتالیست به روش جذب سطحی نیتروژن
 • آنالیز قطر منافذ، مساحت سطح، حجم منافذ و توزیع اندازه منافذ کاتالیست
 • آنالیز حجم سطح و اندازه حفره کاتالیست ها با دستگاه BET
 • اندازه گیری سطح ویژه، همدمای جذب و دفع و توزیع اندازه حفره های کربن فعال با BET
 • آنالیز سطح لایه های سیلیکاتی و سلیکا هیدراته با دستگاه BET

ارائه کلیه نمودارها

 • BET isotherm
 • BJH isotherm
 • t-plot & langmuir isotherm
 • adsorpsion/desorpsion isotherm

 

آنالیز BET

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه

 120 هزار تومان  

هزینه آنالیز بیش از 5 نمونه

 100 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز BET

آنالیز BET - 5.0 out of 5 based on 1 vote