آنالیز FTIR

BET G

ارائه خدمات آنالیز FTIR

  • آنالیز کامل کامپوزیت و پلاستیک با استفاده از FTIR
  • آنالیز تعیین پایه پلیمر با استفاده از FTIR
  • آنالیز و اندازه گیری میزان روغن و گریس در نمونه های زیستی با روش FTIR
  • آنالیز گروه های عاملی به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
  • آنالیز و شناسایی ترکیبات مجهول به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
  • آنالیز کیفی طیف عبوری ( جذبی ) در ناحیه مادون قرمز همه مواد مایع و جامد با روش FTIR
  • شناسایی ترکیبات مجهول با استفاده از کتابخانه ای شامل 200 هزار طیف استاندارد ( BIO-RAD)

آنالیز FTIR

طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز

 20 هزار تومان  


تحلیل و جستجوی کتابخانه ای

 20 هزار تومان  


فرم پذیرش آنالیز FTIR

 

 

 

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                02166553834   02166519666

                                                       0912-2199232

 

فکس:

                                                     02166553834