آنالیز GC-MS

GC MS

خدمات آنالیز GC-MS

  • آنالیز کمی و کیفی اسیدهای چرب با روش کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرمی GC-MS
  • آنالیز میزان باقی‌مانده سموم کشاورزی در نمونه‌های پسماند و بافت جانداران
  • آنالیز شناسایی کیفی و کمی فتالات‌ها
  • آنالیز، شناسایی و اندازه‌گیری اسانس‌ها، اسانس‌های روغنی و عصاره‌های گیاهی
  • آنالیز و شناسایی کیفی مواد مجهول
  • آنالیز و شناسایی کیفی مواد مشکوک
  • آنالیز و شناسایی ترکیبات نفتی
  • آنالیز مواد و ترکیبات

آنالیز GC-MS

كروماتوگرافي گازي – طيف سنج جرمي

 200 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز GC-MS

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                02166553834   02166519666

                                                       0912-2199232

 

فکس:

                                                     02166553834