HPLC

HPLC G

 • متشکل از مخزن گاز متحرک، پمپ، انژکتور و دتکتور
 • شناسایی و جداسازی ترکیبات موجود در نمونه از طریق تزریق مخلوطی از آن در ستون.
 • آزمایش تحت استاندارد GMP
 • دقت اندازه گیری در حد ppm
 • دارای دتکتورهای:
  UV Visible
  Refractive Index
  Poly Diod Array
  فلوئورسانس
  الکتروشیمیایی

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                                       02166519666

                                                       09309146009

 

فکس:

                                                     02166553834