آنالیز HPLC

HPLC G

خدمات آنالیز HPLC

  • آنالیز اسید آمینه‌ها شامل استخراج، خالص‌سازی و تفکیک با روش HPLC
  • آنالیز تعیین ساختارپپتیدها(peptide mapping)
  • آنالیز تعیین کربوهیدرات‌ها در زیست‌توده به روش کروماتوگرافی مایع و کارایی بالا
  • شناسایی و اندازه‌گیری مقدار اسیدهای آمینه
  • شناسایی و اندازه‌گیری مقدار پلاستی‌سایزرها در نمونه‌های زیستی
  • آنالیز تعیین محتوای اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین‌ها
  • اندازه‌گیری مقدار کمی ویتامین‌ها با HPLC
  • اندازه‌گیری کلر
  • آنالیز شناسایی مواد با روش HPLC

 

آنالیز HPLC

آنالیز HPLC با دتکتور UV

 100 هزار تومان  


آنالیز HPLC با دتکتور فلوئورسانس

 200 هزار تومان  


فرم پذیرش آنالیز HPLC

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                02166553834   02166519666

                                                       0912-2199232

 

فکس:

                                                     02166553834