آنالیز LC-MS-MS

LC MS MS G

خدمات آنالیز LC-MS-MS

  • آنالیز باقیمانده های دارویی در مایعات بیولوژیکی
  • آنالیز مایکوتوکسینها (آفلاتوکسین، اکراتوکسین، پاتولین و ...)
  • آنالیز باقی‌مانده‌های دارویی در فراورده‌های دامی و مایعات بیولوژیکی
  • آنالیز باقی‌مانده‌های دارویی در فرآورده‌های دامی
  • آنالیز، شناسایی و اندازه‌گیری ترکیبات اسانس‌ها، اسانس‌های روغنی و عصاره‌های گیاهی
  • آنالیز مواد و ترکیبات به روش کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی LC-MS-MS

آنالیز LC-MS-MS

کروماتوگرافی مایع - طیف سنجی جرمی

 300 هزار تومان  

فرم پذیرش آنالیز LC-MS-MS

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                02166553834   02166519666

                                                       0912-2199232

 

فکس:

                                                     02166553834