SEM

SEM G

  • تصویربرداری با قابلیت تفکیک 3 نانومتر و بزرگ نمایی تا 1 میلیون برابر
  • مجهز به سیستم تصویربرداری SE و BSE به صورت هم زمان و مجزا
  • مجهز به آشکارساز آنالیز عنصری EDS و قادر به شناسایی عناصر بعد از بور در جدول تناوبی
  • قابلیت کارکرد در خلا، متوسط و کم برای نمونه های بیولوژیک و حساس
  • قابلیت چرخش 360 درجه و زاویه دار کردن (tilt) منفی هشتاد تا مثبت هشتاد درجه نمونه
  • به همراه دستگاه پوشش دهی طلا و آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها