قیمت آنالیز XRD ( آزمایش xrd )؛ خدمات آنالیز مواد

XRD G

  • آنالیز الگوی پراش با استفاده از XRD
  • آنالیز تعیین درصد فازی به صورت نیمه کمی با استفاده از XRD
  • آنالیز و تفسیر تفکیک کانی های رسی (clay fraction) و یا نمونه کل (Bulk) با آزمایش xrd
  • آنالیز، مطالعه و بررسی انواع کانی ها با استفاده از آزمایش xrd
  • آنالیز و شناسایی انواع سیمان با استفاده از آزمایش xrd
  • آزمون شناسایی پیگمنت ها و افزودنی های کریستالی در رنگ توسط آزمایش xrd

 

 

آنالیز XRD

50 هزار تومان

 

تحلیل XRD

20 هزار تومان

پراش پرتو ایکس

فرم پذیرش نمونه آنالیز XRD

 
هزینه خردایش نمونه های سنگ معدنی بصورت جداگانه دریافت می شود.