تئوری بی ای تی (BET theory)

نظریه BET در جذب سطحی (Adsorption) مواد جامد مطرح می شود. یکی از کاربرد های مهم این تئوری و نظریه توضیح رفتار مولکول های گاز در پدیده جذب سطحی بر روی سطوح جامد است. همچنین از این روش برای محاسبه سطح ویژه (Specific Surface Area) مواد جاذب سطحی استفاده می شود

نام این تئوری از حرف اول نام سه دانشمند گرفته شده است:

  • استیون برونار (Stephen Brunauer)
  • پاول هیوج ایمت (Paul Hugh Emmett)
  • ادوارد تلر (Edward Teller)

این تئوری در سال ۱۹۳۸ توسط ایشان ارائه گردید.

سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع (۷۷ درجه کلوین) کار می‌کند.

 

پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله، میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می‌شود.

سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب آن اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده براساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم می‌شود. نمودار BET که نمودار جذب و واجذب همدما(Adsorption/Desorption Isotherm) نیز نامیده می‌شود یک نمودار خطی است که میزان سطح موثر ماده از آن استخراج می‌شود.

تئوری بی ای تی (BET theory) - 4.2 out of 5 based on 10 votes

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                02166553834   02166519666

                                                       0912-2199232

 

فکس:

                                                     02166553834