کاربردهای XRD

طیف ­سنجی پراش پرتو ایکس، یک تکنیک سریع آنالیزی است که برای تشخیص نوع مواد و همچنین فاز و خصوصیات کریستالی آن به کار می رود. برای انجام این آنالیز، مواد باید به خوبی پودر و همگن شده باشند یا فیلمی یکنواخت از آنها تهیه شده باشد. آنالیز XRD درشناخت مواد در زمینه­ های مختلف، مانند زمین­ شناسی، محیط زیست، علم مواد، مهندسی و زیست شناسی کاربرد شایانی دارد.

کاربردهای دقیق­تر این روش عبارت است از:

تعیین خصوصیات کریستالی مواد

شناسایی مواد معدنی که با روش­ های نوری قابل تشخیص نیستند

تعیین اندازه unit cellهای تشکیل­ دهنده ماده

اندازه­ گیری میزان خلوص ماده

اندازه ­گيري ضخامت فيلم ­هاي نازك و چندلايه

تعیین مشخصات ساختاري شامل پارامتر شبكه، اندازه و شكل دانه، كرنش، تركيب فاز و تنش داخلي مناطق كريستالي كوچك

تعیین ساختار سوم پروتئین­ ها

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive