SEM

SEM G

  • تصویربرداری با قابلیت تفکیک 3 نانومتر و بزرگ نمایی تا 1 میلیون برابر
  • مجهز به سیستم تصویربرداری SE و BSE به صورت هم زمان و مجزا
  • مجهز به آشکارساز آنالیز عنصری EDS و قادر به شناسایی عناصر بعد از بور در جدول تناوبی
  • قابلیت کارکرد در خلا، متوسط و کم برای نمونه های بیولوژیک و حساس
  • قابلیت چرخش 360 درجه و زاویه دار کردن (tilt) منفی هشتاد تا مثبت هشتاد درجه نمونه
  • به همراه دستگاه پوشش دهی طلا و آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

              1459873176

تلفن تماس:

              021-66519666

              0930-9146009