تعمیر و راه اندازی DSC

روشی سریع و دقیق در اندازه ­گیری انتقالات دمایی با حداقل مقدار نمونه که برای تعیین میزان تغييرات آنتالپي همراه با انتقال­هاي درجه اول مواد استفاده می­شود.

dsc repair

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

              1459873176

تلفن تماس:

              021-66519666

              0930-9146009