طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه حسگر مواد صبا در نظر دارد خدمات آزمایشگاهی زیر را با تخفیف ویژه به دانشجویان و اساتید سراسر کشور ارائه نماید.

آنالیز BET

120 هزار تومان

با احتساب 20 درصد تخفیف

96 هزار تومان

ورود به صفحه آنالیز BET

آنالیز FT-IR

20 هزار تومان

با احتساب 20 درصد تخفیف

16 هزار تومان

ورود به صفحه آنالیز FT-IR

آنالیز ICP-OES

100 هزار تومان

با احتساب 20 درصد تخفیف

80 هزار تومان

ورود به صفحه آنالیز ICP-OES

آنالیز ICP-MS

250 هزار تومان

با احتساب 20 درصد تخفیف

200 هزار تومان

ورود به صفحه آنالیز ICP-MS

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                                       02166519666

                                                       09309146009

 

فکس:

                                                     02166553834