پشتیبانی فنی تجهیزات آزمایشگاهی

پشتیبانی فنی و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

به علت تحریم ها در ایران تعمیر دستگاه انجام نمی شود و دستگاهای زیادی در ایران از کارایی افتاده اند به این علت این گروه به حل این مشکل پرداخته است و این کار سود های دیگری نیز دارد نظیر:
الف. ایجاد اشتغال و فضای تحقیقاتی برای پژوهشگران
ب. گسترش خدمات آناليزي در کشور
ج. کاهش قيمت هاي آناليز
د. ایده گرفتن برای ساخت دستگاه

بخش فنی این شرکت در زمینه­ی طراحي، ساخت و تعمير و نصب دستگاه­هاي الکترونيک صنعتي، آناليز، آزمايشگاهي فعالیت دارد.

 

 

 

برخی از پروژه­های انجام شده توسط شرکت حسگر صبا:

1- طراحي و ساخت

 • طراحي و ساخت دستگاه Quadrupole Mass Spectrometer (QMS)
 • طراحی و ساخت Time Of Flight Mass Spectrometer (TOF-MS)
 • طراحي و ساخت دستگاه Inductively Coupled Plasma(ICP) Mass Spectrometer
 • طراحی و ساخت دستگاه BET
 • ساخت سوند اسپکترومتر گامابراي دستگاه هاي Logging
 • ساخت دستگاه اسپکترومتر گاما
 • ساخت دستگاه هاي دتکتور اشعه راديواکتيو گاما  (Alpha-Detector)
 • ساخت دستگاه دتکتور اشعه راديواکتيو آلفا(Gamma- Detector)
 • طراحي و ساخت دستگاه ميكرواهم متر کامپيوتري.
 • طراحي و ساخت  دستگاه Ion Mobility Spectrometry (IMS)
 • طراحي و ساخت مولد و کنترلر پمپ خلأ يوني (Ion pump power supply)

2-   بازسازي طراحي نرم افزار واسط جهت دوباره سازي دستگاه­هاي مختلف

 طراحي تعويض كامپيوتر قديمي با كامپيوتر pc، ايجاد نرم افزار جديد، طراحي واسط سخت افزاري (interface)، بازسازي كلي قسمت­هاي الكترونيك و راه اندازي دستگاه­هاي:

 • QMS Varian
 • دستگاه كشش فلزات شيماتزو

 • LOGGING  شناسايي ايزوتوپ زمين شناسي

3-  تعميرو راه اندازي دستگاه­هاي آنالیز دانشگاهي، پزشکي و صنعتي

 • راه اندازیFTIR & ATR  Bruker
 • تعمیر و راه اندازی ICP MS Perkin Elmer DRC Elan 6100
 • تعمیر دستگاه ICP MS HP 4500
 • تعمیر و راه اندازی دستگاه LC MS MS Agilent
 • تعمیر  HPLC Agilent
 • تعمیر GC MS Agilent
 • تعمیر GC MS Varian
 • تعمیر BET Belsorp
 • تعمیر BET Finetec
 • تعمیر دستگاه جذب اتمیPG990
 • تعمیر دستگاه XRF Spectro
 • تعمیر دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ESEM Philips XL30
 • تعمیر دستگاه Capillary electrophoresis Agilent
 • تعمیر دستگاه سانتریفیوژ ALC PM180R

                     BET kimiazi                                                                                                      BET Tehran univercity                                                                                

تعمیر و راه اندازی دستگاه BET پژوهشکده کیمیازی                                                                           تعمیر دستگاه BET دانشگاه تهران                                                           

  

                   Capillary electrophoresis                                                                                                DSC

 تعمیر دستگاه capillary electrophoresis                                              تعمیر و راه اندازی DSC

  

ESEM                                                                                                                  GC MS                   

تعمیر میکروسکوپ الکترونی روبشی ESEM                                                                      تعمیر دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی(GC-MS)         

ICP MS

 icp service 2

 تعمیر و راه اندازی ICP-MS                                                                    تعمیر دستگاه ICP-MS HP 4500

پشتیبانی فنی تجهیزات آزمایشگاهی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active