تعمیر و راه اندازی DSC

تعمیر و راه اندازی DSC

روشی سریع و دقیق در اندازه ­گیری انتقالات دمایی با حداقل مقدار نمونه که برای تعیین میزان تغييرات آنتالپي همراه با انتقال­هاي درجه اول مواد استفاده می­شود.

dsc repair

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive