تعمیر دستگاهBET Belsorp Mini

این روش برای اندازه گیری مساحت ویژه و چگالی نانو لوله ها استفاده می شود.
اصول کار با این دستگاه براساس اندازه گیری میزان جذب گاز خنثی مانند نیتروژن در دمای ثابت در سطح نانو لوله ها می باشد.
چون اندازه ­گیری مساحت ویژه برای نانو آئروسل­ها سخت و مشکل ساز است درحال حاضر روش BET جایگزین روش TEM شده است.

bet repair

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive